• 06 - 130 123 21

IQ test Haarlem

Soms is het handig iets meer te weten over dat wat jouw kind wel en niet aan gereedschap in huis heeft. De cognitieve vaardigheden lijken bijvoorbeeld groter dan er soms uit komt. Het kan zijn dat er duidelijkheid nodig is wat je kind al kan op school of het zou prettig zijn te weten wat er anders kan. Misschien is sprake van een specifiek aandachtspunt of is mogelijk sprake van meerbegaafdheid of hoogbegaafdheid.

“Welke talenten heeft jouw kind of leerling?”

Beeldfijn is ervaren in het testen van (meer- en hoogbegaafde) kinderen en jongeren en

kan ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag.

“Wat is er eventueel mogelijk en wenselijk als het gaat om school en onderwijs?”

We overleggen met jullie als ouder(s) of school over wat de vraag is en gaan dan aan de slag.

Is Didactisch Onderzoek nodig of is Intelligentieonderzoek (IQ test) nodig?

Het kan allebei. In Haarlem, Zeewolde of in overleg op school of elders. Wij zijn mobiel.

We beschikken over verschillend materiaal dat we kunnen gebruiken voor het doortoetsen van kinderen en we hebben de beschikking over een WISC V en een Rakit 2 intelligentietest. Daarmee kunnen we kinderen van 4,5-16 jaar onderzoeken.

We nemen voor iedereen de tijd die hij of zij nodig heeft en hebben specifieke ervaring met beelddenkers en meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Ons tarief?

* 485 euro voor een IQ test/ Intelligentieonderzoek met telefonische intake en verslag exclusief eventuele reiskosten en een toeslag als we buiten onze praktijk werken. Wanneer uitgebreid advies nodig is aanvullend op het onderzoek maken we daar aparte afspraken over.
* 250 euro voor een verkorte WISC V of Rakit zonder uitgewerkte verslaglegging, inclusief cijferrapport.

* 70-80 euro per uur voor het uitvoeren van Didactisch onderzoek.