• 06 - 130 123 21

Aanmelden kan nog steeds! Nieuwe startdatum!

Gun jij jouw (vermoedelijk) hoogbegaafde kind / leerling een nieuwe stap?
In juni 2016 start in Velserbroek   Hoogbegaafd & Vooruit,

                 het Beeldfijn Vooruitwerklab*

Wat en Voor wie: Training/ Plusklas voor slimme kids en (vermoedelijk) hoogbegaafde Kinderen groep 4 t/m groep 8

Waar en wanneer: Velserbroek nabij Haarlem, 10 x op woensdag, om de week.

Het Beeldfijn Vooruitwerklab is bedoeld voor:

  • (hoog) begaafde kinderen die in de reguliere plus-, verrijkings- of fulltime hb klassen niet goed uit de verf komen en niet de prestaties halen die bij hun capaciteiten lijken te passen;
  • Kinderen die niet zelfsturend en autonoom in de klas opereren, kinderen met werkhoudingsproblemen, kinderen die in beelden denken.
  • Kinderen die ongewenst gedrag laten zien samen vermoedens van verveling.

In 10 bijeenkomsten wordt gewerkt aan:

Ø  inzicht krijgen in de eigen manier van denken en leren;

Ø  het bewust leren werken met leerstrategieën;

Ø  nog beter leren samen te werken;

Ø  het zelf ontdekkend leren (in combinatie met feedback en feedforward)
Meer informatie:

  • Meer informatie via info@beeldfijn.nl of via een belletje naar 06-13012321
  • Aanmelden kan door een berichtje te sturen aan info@beeldfijn.nl of naar 06-13012321. Je krijgt vervolgens een stukje achtergrondinformatie en  het aanmeldingsformulier per mail toegestuurd.
  • Intakegesprekken staan gepland op zondag 17 april 2015. In dit gesprek worden specifieke leerdoelen voor thuis en of school besproken en wordt besproken of en hoe het Vooruitwerklab daaraan kan bijdragen.
  • Indien gewenst kan individuele begeleiding gegeven worden of vindt een transfer naar school plaats; In overleg kan na afronding van deel 1 worden deelgenomen aan Het Vooruitwerklab deel 2.

 

Prijs: € 495,00 voor 10 bijeenkomsten inclusief intakegesprek en evaluatiegesprekken. Kinderen nemen zelf een gevuld etui en een schrift mee.
*gebaseerd op het Vooruitwerklab v/h Centrum voor Begaafdheidonderzoek (CBO) in Nijmegen

Andere Trainingen voor kinderen jongeren en volwassenen

Heb je behoefte aan het samen met anderen bezig zijn met iets dat jou bezig houdt?
Wil je ervaringen delen en samen beter leren omgaan met verdriet of je sociale of communicatieve vaardigheden verbeteren? Wij organiseren meerdere keren per jaar onderstaande trainingen voor kinderen jongeren en volwassenen.

Doe dan mee met een van onze trainingen.

Klik hier voor meer informatie over de training Wie ben jij?: Omgaan met de ander?
Klik hier voor meer informatie over de training: Wie ben jij?: Omgaan met verdriet?


Klik hier voor meer informatie over de training: Communiceren voor volwassenen

Op verzoek van instellingen worden er trainingen op maat aangeboden.
Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact op met info@beeldfijn.nl of bel met 06 – 130 123 21.

Kijk voor de data op de “Agenda”