• 06 - 130 123 21

WIE BEN JIJ? OMGAAN MET DE ANDER

“een training over sociale vaardigheden, weerbaarheid en het omgaan met anderen”

Iets voor jou, je zoon, dochter of leerling?

  • Vind je het moeilijk om met andere kinderen te spelen, of met andere contact te maken?
  • Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen (of verwacht je eigenlijk altijd een ‘ja’)
  • Word je gepest? Of vinden andere jou lastig?
  • Wil je meer zelfvertrouwen?

Voor wie: Kinderen op de basisschool in de groepen 4 t/m 7. We werken in verschillende leeftijdsgroepen. Zie hiervoor de agenda. Bij voldoende interesse of op verzoek van scholen start er ook een training voor kinderen in groep 8 en klas 1 van het VO of voor leerlingen uit de hogere klassen van het middelbaar onderwijs.

Indien gewenst kan deze training ook individueel gegeven worden aan kinderen en jongeren van alle leeftijden.

Waar en wanneer: 8 bijeenkomsten van 75-90 minuten in de regio Haarlem en de regio Zeewolde. Start enkele keren per jaar. Kijk voor data op de agenda pagina.

Hoe werken we?
In de training werken we op een ontspannen en plezierige manier door middel van voorbeelden en interactie aan het versterken van het ‘ik kan het en zelfvertrouwen’. In de training staan we stil bij hoe iemand op een ander kan reageren en oefenen we met nieuw gedrag. Doel is het versterken van de eigen kracht zodat aan het einde van de training het kind of de jongere beter weet hoe het met anderen kan omgaan en er meer rust is daarbij.

De training heeft een min of meer vaste opbouw met ruimte voor delen, denken, oefenen voelen en/of praten. De precieze invulling sluit aan bij de samenstelling van de groep. We oefenen met en leren van anderen. Ieder kind en jongere krijgt een eigen werkboek.
Onderwerpen die zeker langs komen: ik wil wel of niet, ja zeggen en nee doen, een grens stellen, contact maken en aankijken, mijn eigen kracht, samen spelen, samen werken. 
Elke trainingsbijeenkomst wordt afgesloten met een moment van ontspanning (bij de basisschool groepen soms voor ouders en kind samen).

 

Interesse?:
Bel 06 – 130 123 21 of mail naar info@beeldfijn.nl voor meer inhoudelijke informatie of voor overleg of het volgen van de training.

Kosten:
Bij deelname aan de groepstraining: 195 euro bij 6-8 deelnemers, 225 euro bij 4 of 5 deelnemers . Dit is inclusief bijbehorende materialen, een gratis individueel startgesprek en zo nodig kortdurende individuele begeleiding.
Bij individuele coaching: 60 euro per sessie