• 06 - 130 123 21

Hoogbegaafdheid thuis en/ of op school

Naast leerbegeleiding, Didactisch onderzoek en Intelligentieonderzoek biedt Beeldfijn ondersteuning en advies bij Hoogbegaafdheid en coaching aan meer- en hoogbegaafde kinderen. We kijken dan met ouders, kind en / of school mee naar wat er aan eventuele (onderwijs) aanpassingen mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is bij meer- en hoogbegaafdheid.  Er zijn verschillende manieren om het onderwijs aan te passen en wij kennen ze (bijna) allemaal. Maar ook daarbij geldt altijd de vraag: wat past erbij jouw kind en wat durf je los te laten als het gaat om het standaard beeld van wat een school zou moeten bieden.

We denken zo nodig mee over het sociale en pedagogische aspect dat speelt rondom hoogbegaafdheid. Denk hierbij aan het opvoeden van of lesgeven aan kinderen die hoogbegaafd zijn of het coachen van kinderen, jongeren, hun ouders en/ of de school. Aanvullend bieden we begeleiding als er sprake is van leerproblemen die voortkomen uit hoogbegaafdheid of beelddenken.

Voor scholen biedt Beeldfijn praktische en inhoudelijke ondersteuning en voorlichting en training bij het begeleiden, invoeren of verbeteren van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en jongeren en bij gepersonaliseerd onderwijs.

We staan je graag te woord om de mogelijkheden te bespreken. Mail ons op info@beeldfijn.nl of app of bel via 06-13012321.