• 06 - 130 123 21

Beeldfijn voor het Onderwijs

In praktisch elk team zit een schat aan potentieel. Ook in jouw team. Daar ben je blij mee, want je team vormt een belangrijke basis om je doelen te halen. Sterker: je team is een bepalende succesfactor voor jou. Daar wil je alles uithalen wat erin zit…. Ook het verborgen potentieel.

Het onderwijs is en blijft in beweging. De eisen die aan het onderwijs en daarmee aan de professionals binnen het onderwijs gesteld worden, worden nagenoeg jaarlijks bijgesteld en de speelruimte verandert regelmatig. Van medewerkers binnen het onderwijs wordt daarom naast de pedagogische, didactische en inhoudelijke deskundigheid een behoorlijke dosis aan creativiteit en flexibiliteit gevraagd.

Anders leren ook bij jou op school? In elke klas zitten leerlingen die anders leren dan de meeste andere kinderen in de klas. Hun onderwijs en begeleidingsbehoefte kan daarmee verschillen van wat er in het algemeen geboden wordt. Soms is met een kleine aanpassing al een groot effect te bereiken.

Ongeveer vijf procent van alle kinderen leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen worstelen (soms al jaren) met de lesstof. Bijles helpt niet of nauwelijks. De lesstof vertalen naar beelden kan uitkomst bieden. Het is van belang dat zij begeleid worden op een manier die bij hen past.

Ongeveer 2-3 procent van alle kinderen kan meer aan dan ze op school aangeboden krijgen en hebben behoefte aan een nog meer gepersonaliseerde leerlijn dan een regulier onderwijs aanbod met of zonder plusklas biedt. Ook meer- en hoogbegaafde kinderen hebben een aangepaste leerlijn nodig.

Beeldfijn biedt scholen de mogelijkheid via een presentatie of een gerichte training meer te weten te komen over de begeleiding van beelddenkers en hoogbegaafde kinderen en andere leerlingen die baat kunnen hebben bij een net iets andere kijk op leren.

Beeldfijn verzorgt daarnaast coaching, trainingen en themadagen over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, hoogbegaafdheid in het algemeen, gepersonaliseerd leren en leerlijnen op maat.
————————————————————————————————————————–

Interim werk

Zoek je iemand voor je organisatie die

 • snel de knelpunten ontdekt waar je op korte termijn iets mee moet?
 • Die daar oplossingen voor vindt
 • en ze planmatig, gestructureerd in kan voeren
 • volgens een helder stappenplan?
 • Iemand die denkt in en aanstuurt vanuit structuren
 • heldere kaders aangeeft (dit doen we wel, dat niet)
 • en focus aanbrengt?
 • Voor de korte termijn
 • maar ook en vooral voor de langere termijn?
 • Die daarbij het zicht op de medewerkers niet verliest
 • omdat zij het uiteindelijk met zijn allen moeten doen?

Beeldfijn. Je weet ons nu te vinden.

We zijn per app bereikbaar op 06 – 130 123 21 of per mail via info@beeldfijn.nl