• 06 - 130 123 21
Samen voor jullie leerlingen! Nieuwe inzichten? Nieuwe mogelijkheden! Jij en je collega’s zijn van harte welkom!”

Beelddenken en Hoogbegaafdheid in het onderwijs

Het onderwijs is en blijft in beweging. De eisen die aan het onderwijs en daarmee aan de professionals binnen het onderwijs gesteld worden, worden nagenoeg jaarlijks bijgesteld en de speelruimte verandert regelmatig. Van medewerkers binnen het onderwijs wordt daarom naast de pedagogische, didactische en inhoudelijke deskundigheid een behoorlijke dosis aan creativiteit en flexibiliteit gevraagd.

Beeldfijn biedt scholen de mogelijkheid via een presentatie of een gerichte training meer te weten te komen over de begeleiding aan beelddenkers en over het signaleren van leerlingen die baat kunnen hebben bij een net iets andere kijk op leren.  Kijk hier voor meer informatie over deze trainingen.

Beeldfijn verzorgt ook coaching voor individu en teams in het onderwijs en biedt ondersteuning bij organisatie en uitvoering van trainingen, team- en, themadagen over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, hoogbegaafdheid in het algemeen, gepersonaliseerd leren en leerlijnen op maat Lees hier verder over de mogelijkheden

Desgewenst kun je beeldfijn inhuren als intern begeleider of interim leidinggevende bij de ontwikkeling, uitwerking en invoering van diverse onderwijsactiviteiten. Klik hier als je overweegt een beroep te doen op onze schat aan ervaring.

We zijn per app bereikbaar op 06 – 130 123 21 of per mail via info@beeldfijn.nl