• 06 - 130 123 21

Beelddenken en anders leren voor onderwijsprofessionalsAnders leren ook bij jou in de klas?

In elke klas zitten leerlingen die anders leren dan de meeste andere kinderen in de klas. Hun onderwijs en begeleidingsbehoefte kan daarmee verschillen van wat er in het algemeen geboden wordt. Soms is met een kleine aanpassing al een groot effect te bereiken.
Ongeveer vijf procent van alle kinderen leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen worstelen (soms al jaren) met de lesstof. Bijles helpt niet of nauwelijks. De lesstof vertalen naar beelden kan uitkomst bieden. Het is van belang dat alle beelddenkers met leerproblemen (dyslexie en soms ook gerelateerd aan AD(H)D, autisme en hoogbegaafdheid) begeleidt worden op een manier die bij hen past.

Ongeveer 2-3 procent van alle kinderen kan meer aan dan ze op school aangeboden krijgen en hebben behoefte aan een nog meer gepersonaliseerde leerlijn dan een regulier onderwijs aanbod met of zonder plusklas biedt.

Onze aanpak werkt!. Dat durven we als gecertificeerde coaches hardop te zeggen na alle succesverhalen uit de praktijk te hebben gehoord en te hebben ervaren. Het resultaat is meestal direct zichtbaar.

Beeldfijn biedt leerkrachten (individueel, op inschrijving) en scholen (op maat) de mogelijkheid via een presentatie of een gerichte training meer te weten te komen over het werken en herkennen met beeld- en gevoelsdenkers en over het werken met hoogbegaafde kinderen in de klas.

Wat is er mogelijk?Presentatie / workshop 1-2 uur:
Tijdens deze workshop maken leerkrachten bijvoorbeeld kennis met deze nieuwe manier van leren. Na de workshop kunnen zij visueel ingestelde leerlingen herkennen en doorverwijzen. We overleggen graag wat de leerbehoefte van je team is. Zodat we ook daar een leerlijn op maat kunnen bieden.Individuele leerlingen/ leerkracht ondersteuning
Individuele ondersteuning bij de begeleiding van kinderen die een stuk leren op maat nodig hebben en bij meer- of hoogbegaafde kinderen.

Bel of mail voor overleg