• 06 - 130 123 21

Interim werk en ondersteuning voor het OnderwijsZoek je iemand voor je organisatie die

 • snel de knelpunten ontdekt waar je op korte termijn iets mee moet?
 • Die daar oplossingen voor vindt
 • en ze planmatig, gestructureerd in kan voeren
 • volgens een helder stappenplan?
 • Iemand die denkt in en aanstuurt vanuit structuren
 • heldere kaders aangeeft (dit doen we wel, dat niet)
 • en focus aanbrengt?
 • Voor de korte termijn
 • maar ook en vooral voor de langere termijn?
 • Die daarbij het zicht op de medewerkers niet verliest
 • omdat zij het uiteindelijk met zijn allen moeten doen?

Beeldfijn inschakelen betekent een frisse en heldere blik op vertrouwde werkvelden. Altijd gericht op resultaten voor de lange(re) termijn. Door onze jarenlange ervaring in het onderwijs weten wij weten wij hoe organisaties werken en hoe de zaken effectiever in te richten zijn. We vinden het een succeservaring om te zien dat mensen meer plezier in hun werk krijgen. Het is een nog mooiere ervaring als dat zo blijft.

Wat bieden we aan ondersteuning? • Riannette Minnes is inzetbaar als interim manager en onderwijsondersteuner binnen het primair en voortgezet onderwijs.
 • Betsy Dommerholt is inzetbaar als interim intern begeleider en onderwijsondersteuner binnen het primair onderwijs.

Beeldfijn. Je weet ons nu te vinden.