• 06 - 130 123 21
Je bent niet dom! (en misschien zelfs wel een beetje slim), maar toch wil het op school niet altijd lukken

Leerbegeleiding bij leerproblemen en beelddenken

Sommige kinderen en jongeren worden dagelijks geconfronteerd met hun leerproblemen bij taal of rekenen of andere vakken. Denk aan dyslexie, dyscalculie, adhd, meer- of hoogbegaafdheid etc. Ondanks het harde werken en de inspanning om te verbeteren verandert er (te) weinig en blijft de frustratie groot.

De meeste van hen hebben een ding gemeen; zij werken en denken graag via de rechter hersenhelft. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Juist deze groep denkt meer in beelden dan in woorden en associeert heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen. Soms worden ze hierdoor als ‘afwezig‘ of ‘afgeleid‘ betiteld. Automatiseren lukt niet zoals school hen dat leert; ze leren op een andere manier, een manier die Beeldfijn aanbiedt en aanleert waardoor het leren makkelijker en leuker gaat.

Beeldfijn biedt leerbegeleiding bij leerproblemen en maakt gebruik van haar brede ervaring en onder andere ook van de methodieken als “Ik leer anders” en de “kernvisie methode”. Zo nodig combineren zij coaching met leerbegeleiding. Meer informatie is te lezen op de andere pagina’s van deze website en op www.kernvisiemethode.nl en www.ikleeranders.nl.

Beeldfijn biedt leerbegeleiding aan kinderen op de basisschool en aan jongeren op het voortgezet onderwijs.

In overleg met ouders en verzorgers kan er ook didactisch onderzoek of intelligentieonderzoek (een IQ test) met de WISC plaatsvinden.