• 06 - 130 123 21

Beeldfijn voor het Onderwijs

Voor onderwijsprofessionals en scholen biedt Beeldfijn praktische en inhoudelijke ondersteuning en voorlichting en training bij het begeleiden, invoeren of verbeteren van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en jongeren en bij gepersonaliseerd onderwijs.

In praktisch elk team zit een schat aan potentieel. Ook in jouw team. Daar ben je blij mee, want je team vormt een belangrijke basis om je doelen te halen. Sterker: je team is een bepalende succesfactor voor jou. Daar wil je alles uithalen wat erin zit…. Ook het verborgen potentieel.

Het onderwijs is en blijft in beweging. De eisen die aan het onderwijs en daarmee aan de professionals binnen het onderwijs gesteld worden, worden nagenoeg jaarlijks bijgesteld en de speelruimte verandert regelmatig. Van medewerkers binnen het onderwijs wordt daarom naast de pedagogische, didactische en inhoudelijke deskundigheid een behoorlijke dosis aan creativiteit en flexibiliteit gevraagd.

Anders leren ook bij jou op school? In elke klas zitten leerlingen die anders leren dan de meeste andere kinderen in de klas. Hun onderwijs en begeleidingsbehoefte kan daarmee verschillen van wat er in het algemeen geboden wordt. Soms is met een kleine aanpassing al een groot effect te bereiken. Ongeveer vijf procent van alle kinderen leert anders dan de meeste kinderen in de klas. Deze kinderen worstelen (soms al jaren) met de lesstof. Bijles helpt niet of nauwelijks.

Ongeveer 2-3 procent van alle kinderen en een groot deel van alle meer- en hoogbegaafde leerlingen kan meer aan dan ze op school aangeboden krijgen. Zij hebben een sterke behoefte aan sterk gepersonaliseerde leerlijn en passen niet in een op leeftijd gebaseerde leerlijn.

Beeldfijn biedt scholen de mogelijkheid via een presentatie of een gerichte training meer te weten te komen over de begeleiding van anders denkende en hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen die baat kunnen hebben bij een net iets andere kijk op leren.

Beeldfijn verzorgt coaching, trainingen en themamomenten over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, hoogbegaafdheid in het algemeen, gepersonaliseerd leren en leerlijnen op maat.
————————————————————————————————————————–

Beeldfijn. Je weet ons nu te vinden.

We zijn per app bereikbaar op 06 – 130 123 21 of per mail via info@beeldfijn.nl