• 06 - 130 123 21

Algemene voorwaarden

Bij aanmelding voor individuele begeleiding of een van onze trainingen of andere activiteiten gaat u een contract met ons aan. Hier leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Kwaliteit

 • We doen onze uiterste best om goed werk te leveren dat in overeenstemming is met de geldende professionele normen. Hierop mag u ons aanspreken. In een eerste gesprek bespreken we de wederzijdse verwachtingen met elkaar.
 • U kunt ons niet aanspreken op het werk dat anderen leveren of op zaken waar logischerwijs door ons geen invloed op uit te oefenen is.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door toedoen van omstandigheden is veroorzaakt noch kunnen wij een resultaat voor 100% vooraf voorspellen of volledig vastleggen.

Inschrijving en betaling

 • U meldt uzelf of uw zoon of dochter voor individuele begeleiding, onderzoek of ondersteuning aan via de mail of per telefoon. We bevestigen onze (zakelijke) afspraak per mail of app.
 • U schrijft uzelf of uw zoon of dochter in voor een training  door het ingevuld per mail versturen van onze aanmeldingsformulieren. Wij bevestigen de aanmelding altijd per mail.
 • Tot twee weken voor deelname aan een training kunt u kosteloos annuleren. Daarna annuleren kost geld namelijk minimaal 50% van de prijs.
 • Tot een dag voor elke individuele afspraak kunt u kosteloos annuleren. Wij brengen 50% van de prijs van een afspraak in rekening bij annuleren of vergeten van de afspraak op de dag zelf.
 • We zetten facturen standaard op naam van de deelnemer c.q. aanmelder. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling, ook als deze door een andere partij wordt verzorgd. Zie hiervoor de factuur. Trainingen worden vooraf gefactureerd en bij individuele begeleiding ontvangt u achteraf een factuur, een tikkie of u betaalt ter plaatse.
 • Bij niet betalen zal de (individuele) begeleiding stopgezet worden of wordt de deelname tot een training ontzegd.
 • Na aanvang van een training vindt nooit restitutie plaats van het betaalde bedrag. Bij uitval van deelnemer door onvoorziene en niet beïnvloedbare omstandigheden wordt individueel bekeken wat er op een later moment mogelijk en wenselijk is.

Te weinig deelnemers

 • We mogen een training zonder verdere gevolgen afgelasten als het minimum aantal deelnemers aan de training niet is bereikt.
 • Als we een training om die reden afgelasten laten we dat minstens 5 dagen van tevoren weten

Trainer of locatie niet beschikbaar

Als op de dag zelf een trainer of locatie onverwacht (bijvoorbeeld door ziekte) niet beschikbaar is en vervanging niet mogelijk is, wordt op een ander tijdstip een inhaalmoment gepland. We zijn niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat.

Materiaal
Op alle materiaal dat we uitdelen rust auteursrecht. Hierom mag het materiaal niet gekopieerd worden of worden gedeeld met derden.