• 06 - 130 123 21

Hoogbegaafdheid

Herken je hier iets van?

Hoogbegaafde kinderen en jongeren
– zijn vaak alert en vol energie,
– zijn gevoelig en intens in zintuigen en emoties
– zijn soms zeer beweeglijk
– hebben een grote honger naar kennis
– zijn al vroeg gericht op volwassenen,
– zijn gevoelig en houden rekening met de omgeving
– kunnen focus leggen en de juiste vragen stellen
– maken snelle (en soms vroege) sprongen in hun ontwikkeling  (praten , lopen zindelijkheid etc)
– kunnen verbanden leggen en
– zijn proactief en creatief

Maar zijn soms ook……
– eigenwijs
– mogelijke onderpresteerders
– zeer goede aanpassers
– lekker voelen in de comfortzone
– onderduikend en niet willen opvallen
– uitdagend en / of zeer kritisch naar zichzelf en  anderen
– succesvol of zelfstandig

Er is op internet veel informatie te vinden over meer- en hoogbegaafdheid. Daarbij gaat het niet alleen over de cognitieve vaardigheden, maar ook over persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren. Hoe de talenten van een (hoogbegaafd) kind of jongere tot uiting komen en hoe het leren verloopt is afhankelijke van deze factoren, de kansen die iemand krijgt en de wijze waarop hij of zij zichzelf kan en mag ontwikkelen.

Deze kinderen en jongeren leren en denken vanuit verschillende invalshoeken, zijn daarin soms snel, soms traag, maar denken echt  anders dan veel van hun leeftijdgenoten. Het leren kan prima verlopen, maar is niet altijd een vanzelfsprekendheid en de resultaten op school zijn niet altijd optimaal. En voor hen is een aangepast onderwijsaanbod zeer welkom en vaak noodzakelijk.

Meer informatie vind je bijvoorbeeld
in:
– De hoogbegaafdheid survivalgids van Tessa Kieboom en Danielle Verheye
– Hartstikke hoogbegaafd van Loes van der List en Floor Raaijmakers
– Hoogbegaafd, nou en? Theorie en werkboek van Wendy Lammers van Toorenburg

op:
– www.sanyu-onderwijs.nl
  www.allesvoorhoogbegaafdheid.nl
– www.ieku.nl
– www.helpmijnkindishoogbegaafd.nl
– http://www.ru.nl/its/cbo/

en natuurlijk in gesprek met alle ervaren HB specialisten uit ons netwerk!