• 06 - 130 123 21

rm zijkant

Riannette Minnes
Riannette is een denker, een prater en een luisteraar, met een speciale interesse in de ontwikkeling van jongeren en volwassenen.  Op zoek naar de praktische invulling en verdieping heeft ze naast haar opleiding pedagogiek en omgangskunde diverse specialistische (vervolg)opleidingen gedaan op het gebied van omgaan met verlies/ verliesbegeleiding, werken met karakters, coaching en het onderwijs. Aan de universiteit van Nijmegen is ze opgeleid tot specialist hoogbegaafdheid. Riannette is bevoegd tot het doen van diagnostisch onderzoek.

Momenteel werkt ze als persoonlijk coach voor jong en oud en als (gecertificeerd) coach voor kinderen en jongeren met leerproblemen of voor hoogbegaafde kinderen. Samen met Betsy is ze verantwoordelijk voor Sanyu Onderwijs. De stichting die onderwijs biedt aan meer- en hoogbegaafde kinderen met de behoefte aan een gepersonaliseerde leerlijn.


09.20170113.023
Betsy Dommerholt
Betsy werkt binnen het basisonderwijs als intern begeleider. Zij heeft een brede achtergrond als leidinggevende, leerkracht en leerlingbegeleider en remedial teacher. Daarbij  heeft ze veel ervaring met diverse doelgroepen opgedaan. Zij is o.a. gespecialiseerd en gecertificeerd begeleider ik leer anders en de kernvisiemethode en specialist met in het onderwijs vastgelopen meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren, Vanuit die hoedanigheid is ze samen met Riannette verantwoordelijke voor Sanyu Onderwijs. De stichting die onderwijs biedt aan meer- en hoogbegaafde kinderen met de behoefte aan een gepersonaliseerde leerlijn.