• 06 - 130 123 21

Specialist in Onderzoek

We houden tijdens onderzoeken heel bewust rekening met de “eigen-aardigheden” en specifieke behoeften van iedere leerling die tegenover ons zit. We vinden het belangrijk op een ontspannen en passende manier onderzoek te doen, zodat capaciteiten en talenten duidelijk worden en een passend onderwijsaanbod samengesteld kan worden.

Soms kan het helpen duidelijk te hebben over welk gereedschap jouw zoon of dochter beschikt en welke talenten hem of haar  een stap voorwaarts kunnen helpen. Misschien is sprake van een specifiek aandachtspunt of is sprake van meer- of hoogbegaafdheid, maar altijd is sprake van een talent! 

“Welke talenten heeft jouw kind of leerling?”

Beeldfijn is ervaren in het testen van (meer- en hoogbegaafde) kinderen en jongeren en

kan ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag.

“Wat is er eventueel mogelijk en wenselijk als het gaat om school en onderwijs?”

We overleggen met jullie als ouder(s) of school over de vraag is en gaan dan aan de slag.

Is Didactisch Onderzoek nodig of is Intelligentieonderzoek (IQ test) nodig?

Het kan allebei. In Haarlem, Zeewolde of in overleg op school of elders. Wij zijn mobiel en werken ook op locatie of school. Wij ontmoeten kinderen en jongeren uit heel Nederland.

Als specialist in meer- en hoogbegaafdheid houden we tijdens de onderzoeken heel bewust rekening met de “eigen-aardigheden” en specifieke behoeftes van jouw kind. We hebben veel ervaring in het op een ontspannen en passende manier doen van doen van intelligentieonderzoek en didactisch onderzoek. Iets dat essentieel is om een zicht te krijgen op de werkelijke capaciteiten van een kind of jongere.

Intelligentieonderzoek
Om meer duidelijkheid te krijgen over de cognitieve capaciteiten maken we gebruik van de WISC-V of van de Rakit 2. Na de test volgt verslag al dan niet in combinatie met een mondelinge toelichting voor de ouders en/ of school. Ook voor een Second Opinion ben je van harte welkom.

Didactisch Onderzoek Basisschool
Didactisch Onderzoek is er op gericht te concretiseren wat het daadwerkelijk leerniveau van een basisschool kind is. Dit betreft veelal taal- en rekenvaardigheden. We bekijken hierbij wat de achterstand of de voorsprong is ten opzichte van de leeftijdsgenoten. Na elk onderzoek volgt een mondelinge toelichting en vervolgens een geschreven samenvatting.

Ons tarief?
* 500 euro voor een IQ test/ Intelligentieonderzoek met telefonische intake en verslag exclusief eventuele reiskosten.
* 250 euro voor IQ onderzoek met een cijferrapportage met uitkomsten van het onderzoek exclusief eventuele reiskosten.
* 70-80 euro per uur voor het uitvoeren van Didactisch Onderzoek exclusief reiskosten.

Wanneer er na het onderzoek aanvullende verslaglegging of andere ondersteuning nodig is voor thuis of op school maken we daar aparte afspraken over.

Wij streven ernaar je (buiten de vakantieperiode om) binnen drie tot vier weken een afspraak te bieden. Bel of app ons via 06-13012321 of mail via info@beeldfijn.nl